Křížová cesta 2022
Každou neděli v Postní době o třetí hodině jsme se modlili křížovou cestu v kostele v Rokycanech. Poslední křížovou cestu jsme prožili na Květnou neděli na kalvárii pod nemocnicí. Při této pobožnosti jsme mysleli na aktuální situaci na Ukrajině.