Fotogalerie 2008

- Zahájení Tří králové sbírky

- Postní rekolekce pro manžele

- Setkání rodin naší farnosti v Horní Blatné

- Velikonoce

- Velikonoční veselice

- Vikariátní den

- Jáhenské svěcení

- Setkání dětí naší farnosti v Domaslavi

- Exercicie na Svaté Hoře

- Mikulášská nadílka