P r i m i č n í    m š e

V neděli 21. června 2009 se v našem kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech konala "Primiční mše" našeho Macieje Gózdzika.

F o t o g a l e r i e :