K n ě ž s k é   s v ě c e n í

V sobotu 20. června 2009  se uskutečnilo v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni kněžské svěcení našeho jáhna Macieje Gózdzika.

F o t o g a l e r i e :