V E L I K O N O Č N Í    V E S E L I C E

                                     V sobotu 18.04.2009 od 18,00 hodin se uskutečnila v hostinci Pod Jasanem v Kamenném Újezdě u Rokycan                            již  4. velikonoční veselice naší farnosti.

F o t o g a l e r i e :