F o t o g a l e r i e  2 0 1 1:

- Žehnání Betlémského světla

- Mikulášská nadílka

- Putovani mládeže po kostelech naší farnosti

- Vaření ministrantské polévky

-
Putovani mladeže naší farnosti po Šumavě

-
Prázdninové dovádění dětí naší farnosti v Domaslavi

-
První svaté přijímání v kostele Panny Marie Sněžné

-
Setkaní malých dětí naší farnosti v Těnovicích

-
Setkání mládeže naší farnosti na faře

-
Vikariátní den

-
Noc kostelů

-
Setkání pokřtěných na faře

-
Velikonoce v kostele Panny Marie Sněžné

-
Ekumenické setkání

- Živý betlém