F o t o g a l e r i e  2 0 1 2:

- Žehnání Betlémského světla

- Mikulášská nadílka

- Rozloučení s otcem Jaroslavem Hůllem

- Farní pouť v kostele Panny Marie Sněžné

- Setkání v Jesenici

- První svaté přijímání 

- Biřmování v kostele Panny Marie Sněžné

- Vikariátní  den


- Výlet společenství mužů na kolech

- Setkání dětí v Těnovicích

- Noc kostelů

- Velikonoční veselice

- Požehnání knihy o historii města Rokycany

- Setkání čtenářů bible

- Požehnání koledníků Tříkrálové sbírky