F o t o g a l e r i e  2 0 1 3


- Žehnání Betlémského světla

- Mikulášská nadílka

- Vizitace našeho vikariátu

- Farní pouť

- Setkani dětí v Těnovicích

- Setkání mladeže - Úlet

- Ekumenické setkání

- Zastavení poutníků z Litvy

- Výlet na kole společenství mužů

- Dětský den v Mirošově

- Vikariátní den ve Zbiroze

- Noc kostelů

- Květnová duchovní obnova

- Diecézní pouť v Kladrubech

- Velikonoční veselice

- Setkání rodin naší farnosti v Horní Blatné

- Duchovní obnova