Fotogalerie 2014:

- Adventní duchovní obnova

- Mikulášská nadílka

- Ekumenická modlitba za vojáky padlé v 1. světové válce

- Farní pouť v kostele Panny Marie Sněžné

- První svaté přijímání a zakončení školního roku ve farnosti

- Biřmování a vikariátní den

- Noc kostelů

- 75. narozeniny otce Františka Kliky

- Křížová cesta na Květnou neděli

- Duchovní obnova v naší farnosti

- Mše svatá k výročí 60. let otce Jaroslava Hůlleho

- Ekumenické setkání

- Požehnání koledníku Tříkrálové sbírky