Fotogalerie farnosti 2015

- Žehnání Betlémského světla

- Mikulášská nadílka

- Primiční mše

- Kněžské svěcení

- Farní pouť Panny Marie Sněžné v Rokycanech

- Rozloučení s P. Ludwikem

- Cyklistický výlet společenství mužů

- Vikariátní den

- I. svaté přijímání o Slavnosti Těla a krve Páně

- Poděkování a prosba za nová duchovní povolání

- Noc kostelů

- Divadelní představení na Květnou neděli

- Postní duchovní obnova

- Ekumenické setkání na faře

- Žehnání koledníků Tříkrálové sbírky