Poděkování za 25 let kněžství P. Samuela a prosba za  nová duchovní povolání