Požehnání koledníků Tříkrálové sbírky v kostele Panny Marie Sněžné