Výroba zavařenin z úrody na farní zahradě a procházka dětí z farnosti