D U C H O V N Í   S P R Á V A


V E   F A R N O S T I   P Ů S O B Í :


   

  

  P. Mgr. Marek Winiarski
             farář farnosti od 1. srpna 2017         

Emmanuel  

  P. Emmanuel Okwudilichukwu Onuma
      kaplan farnosti od 1. září 2022

  
Mgr. Ing. Jindřich Fencl
trvalý jáhen

ve farnosti působí od 25. září 2010
 

V rokycanském vikariátu pracují:

Stanislava Hricová,
pastorační asistentka

ve farnosti působí od  1. února 2018


Ing. Marie Bauerová,
vikariátní účetní 

ve farnosti působí od  1. března 2004
Akolyté, kteří pomáhají kněžím v rokycanské farnosti 

                                    
   
Jaroslav Bělohoubek            Anton Hric           Marek Lev           Petr Šašek

 


Kněží, kteří působili ve farnosti od roku 1989:

                                        
 P. Jaromír Rýzner         Mons. Josef Žák              P. Ján Ďuriga                P. Petr Franta           P. Jaroslav Hůlle       P. Samuel Wegrzyn
do roku 1989             1989 -1993                1993 - 1994                     1994-1996                1996 - 2012               2012 - 2016


                                                                                               
                                                                                               P. Petr Konopík               P. Mgr. Bc. Tomáš Kadlec
                                                                                                 2016 - 2017                          2021 - 2022

 Farní vikáři a jáhni, kteří působili ve farnosti od roku 1993:

                                     
    P.Norbert Žúr                P. Marek Hric               P.Milan Košláb           P. Martin Pastrňák       P. Pavel Filka     

       1993                       1998 - 2005                   2000 -2001                       2003                    2005 - 2006 

                                      

P. Mykhaylo Cherevatyy    P. Robert Bergman      P. Maciej Goździk    P. František Klika  P. Ludwik Zolnierczyk 

      2006 - 2007                 2006 - 2008                 2009 - 2011            2011 - 2014                2013  -  2015


                                                                                                       
                                                                                               P. Petr Konopík         P. ThLic. Pavel Frývaldský
                                                                                                       2016                          2017 - 2021

 


Pastorační asistenti, kteří působili ve farnosti:

                                                                        

Josef Huta                  Rudolf  Eishamer              Mykhaylo Cherevatyy          Maciej Goździk
1997                              1999                                    2005                            2007

 


Akolyté, kteří působili v rokycanské farnosti


                     


 František Miko              Václav Švarc          Rudolf Seidl