Fotogalerie ze života farnosti:

Fotogalerie 2018:

- Dětská křížová cesta

Fotogalerie 2017:

- Mikulášská nadílka

- Setkání na farní zahradě

- Farní pouť v kostele Panny Marie Sněžné

- Setkání dětí naší farnosti v Nečtinech

- Rozloučení s P. Petrem Konopíkem

- Pouť k Panně Marii na Vršíček

- Vigilie Korunovace Panny Marie na Svaté Hoře

- Cyklistický výlet společenství mužů

- První svaté přijímání a Slavnost Těla a Krve Páně

- Svatodušní vigilie v Mirošově

- Dětský den v Mirošově

- Slavnost seslání Ducha Svatého

- Vikariátní den v Boru u Tachova

- Ekumenické setkání


Fotogalerie 2016:

- Žehnání Betlémského světla

- Mikulášská nadílka

- Cyklistický výlet společenství mužů

- Předání farnosti P. Samuelem

- Noc kostelů v naší farnosti

- Dětské odpoledne v rámci Noci kostelů

- První svaté přijímání

- Pouť do Polska

- Velikonoční duchovní obnova

- Postní duchovní obnova

- Ekumenické setkání

Fotogalerie 2015:

- Žehnání Betlémského světla

- Mikulášská nadílka

- Primiční mše

- Kněžské svěcení

- Farní pouť Panny Marie Sněžné v Rokycanech

- Rozloučení s P. Ludwikem

- Cyklistický výlet společenství mužů

- Vikariátní den

- I. svaté přijímání o Slavnosti Těla a krve Páně

- Poděkování a prosba za nová duchovní povolání

- Noc kostelů

- Divadelní představení na Květnou neděli

- Postní duchovní obnova

- Ekumenické setkání na faře

- Žehnání koledníků Tříkrálové sbírky


Fotogalerie archiv :

- Fotogalerie 2016                                       - Fotogalerie 2015

- Fotogalerie 2014                                       - Fotogalerie 2013                                     

- Fotogalerie 2012                                       - Fotogalerie 2011                                     

- Fotogalerie 2010                                       - Fotogalerie 2009     
                                
- Fotogalerie  2008                                       - Fotogalerie  2007