Fotogalerie ze života farnosti:

Fotogalerie 2022:

- Tříkrálová sbírka

- Krizova cesta

- Zeleny ctvrtek - Clovek a vira

- Noc kostelu

- První svaté přijímání

Fotogalerie 2021:

- První svaté přijímání

Fotogalerie 2020:

- Fotbalový zápas

- Mše svatá na začátku školního roku

- Dětský výlet na Žďár

Fotogalerie 2019:

- Festival chrámových sborů

- Duchovni obnova členů živého růžence

- Setkaní farnosti na svatou Ludmilu

- Farní pouť do Teplé

- Požehnání na začátku školního roku

- První svaté přijímání

- Prezentace adopce na dálku

- Setkání členů živého růžence

- Cyklistický výlet společenství mužů

- Dětský den

- Světový den modliteb

- Biřmování v kostele Panny Marie Sněžné

- Farní pouť na Lomeček

- Ministrantské setkání

Fotogalerie 2018:

- Dětský silvestr na faře

- Vánoční mše svatá v domově Harmonie

- Adventní duchovní obnova

- Pletení věnců na faře

- Výroba zavařenin z úrody

- Poděkování za úrodu

- Ukončení prázdnin

- První svaté přijímání

- Dětská křížová cesta

Fotogalerie 2017:

- Mikulášská nadílka

- Setkání na farní zahradě

- Farní pouť v kostele Panny Marie Sněžné

- Setkání dětí naší farnosti v Nečtinech

- Rozloučení s P. Petrem Konopíkem

- Pouť k Panně Marii na Vršíček

- Vigilie Korunovace Panny Marie na Svaté Hoře

- Cyklistický výlet společenství mužů

- První svaté přijímání a Slavnost Těla a Krve Páně

- Svatodušní vigilie v Mirošově

- Dětský den v Mirošově

- Slavnost seslání Ducha Svatého

- Vikariátní den v Boru u Tachova

- Ekumenické setkání


Fotogalerie 2016:

- Žehnání Betlémského světla

- Mikulášská nadílka

- Cyklistický výlet společenství mužů

- Předání farnosti P. Samuelem

- Noc kostelů v naší farnosti

- Dětské odpoledne v rámci Noci kostelů

- První svaté přijímání

- Pouť do Polska

- Velikonoční duchovní obnova

- Postní duchovní obnova

- Ekumenické setkání


Fotogalerie archiv :

- Fotogalerie 2016                                       - Fotogalerie 2015

- Fotogalerie 2014                                       - Fotogalerie 2013                                     

- Fotogalerie 2012                                       - Fotogalerie 2011                                     

- Fotogalerie 2010                                       - Fotogalerie 2009     
                                
- Fotogalerie  2008                                       - Fotogalerie  2007