Kontakt

Římskokatolická farnost Rokycany

Adresa: Náměstí Josefa Urbana 52 / I, 337 01 Rokycany

Telefon: 371 722 742

e-mail: farnostrokycany@centrum.cz

IČ: 48380822

P. Mgr. Marek Winiarski, farář farnosti

telefon: 737 947 743

e-mail: winiarski@seznam.cz

Stanislava Hricová, pastorační asistentka

telefon: 371 722 742

e-mail: farnostrokycany@centrum.cz

Účet farnosti

Číslo účtu farnosti: 842386309/0800

Jako variabilní symbol uveďte datum Vašeho narození. Pokud přispějete na farnost, je možné vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.