Ohlášky 2.6.2024

– V měsíci červnu se po mši svaté ve všech kostelech modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

– V pátek 7. června je první pátek v měsíci, bude výstav NSO a možnost přistoupit ke svátosti smíření.

– V sobotu 8. června v 9:30 na faře v Rokycanech bude synodní setkání.

V neděli 9.6. bude v naší farnosti otec biskup Tomáš Holub udělovat svátost biřmování, proto bude mše sv. pouze v Rokycanech v 10 hod. Pak jste zváni na farní zahradu. Pokud přispějete něčím „na zub“, budeme vděční.

– V pátek 14. června po mši sv. bude na faře v Rokycanech setkání a diskuze na téma Communio „církev jako domov“.