Ohlášky 23.6.2024

  • V měsíci červnu se po mši svaté ve všech kostelech modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

  • Z důvodu farní poutě do Lurd v sobotu 29. června nebude mše sv. v 16:30 v Chylicích a v neděli 30.června bude mše sv. pouze v 10. hodin v Rokycanech. Všechny ostatní nedělní mše se ruší.

  • V úterý 25. června bude v 19. hod na faře informační schůzka účastníků poutě do Lurd.
  • V pondělí 24. 6. bude v Rokycanech v 18. hod mše svatá.