Společná modlitba 10.-14. června

Milí přátelé,

v týdnu od 10. do 14. června budou v kostele v Rokycanech probíhat modlitební večery za uzdravení Jindry Fencla. Bude vystavena Nejsvětější svátost. Můžete se připojit zpěvem, modlitbou chvály, proseb nebo jen tichým spočinutím před Ježíšem. Od pondělí do středy se sejdeme v 18 hodin, ve čtvrtek a v pátek začneme po mši svaté.

Všichni jste zváni kterýkoliv den.